top of page
swidget_0_62.jpg

Duurzaam ondernemen

 

Duurzaam ondernemenLS Translations bvba heeft als eerste dienstverlenend bedrijf het Milieucharter behaald.


Het Milieucharter is een project van Voka i.s.m. het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen dat milieuvriendelijke bedrijven beloont voor hun inspanningen inzake milieuzorg. Om het Milieucharter te behalen moet het deelnemende bedrijf niet alleen voldoen aan de milieuwetgeving terzake, maar in de loop van het jaar ook minimaal vier milieuacties uitvoeren. 

Voor LS Translations bvba is het milieucharter een verhaal van eco-efficiëntie. In totaal kozen we tien milieuacties die de efficiëntie verhogen, zowel op economisch als ecologisch vlak. LS Translations voert een pro-actief milieubeleid waar het milieu bij gebaat is en dat terzelfdertijd kostenefficiënt is. 

Duurzaamheid wordt door LS Translations bvba ook in de praktijk gebracht door het opbouwen van duurzame relaties met onze klanten. Dat doen we onder meer door een nieuwsbrief naar onze klanten te sturen en door op regelmatige basis contactmomenten met onze klanten te organiseren. Ook onze relatiegeschenken vatten we effectiever op, bijvoorbeeld door toegangstickets te schenken voor een attractiepark dat ook klant is bij ons bureau. Bovendien hebben we het T2-platform opgezet, wat staat voor Trace & Translations: klanten kunnen via een login en paswoord on line controleren in welke fase van uitvoering hun opdracht zich bevindt. Zo werken we systematisch aan meer duurzame relaties.

bottom of page